Vi stödjer Cancerfondens julkampanj 2016

foretagspaket2016-banner-250x250

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar dom med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.