Tjänster

Anläggarfirma specialiserad på brandlarm och säkerhet

Vilka skador en brand skulle orsaka på liv och egendom vill du knappt tänka på. Än mindre de följder en driftstörning skulle få för kunder och varumärke. Så gardera dig. Säkra produktionen och skydda fastighet och medarbetare genom att investera i ett tryggt och säkert brandskydd.

Brandskydd, utrymningslarm, släckningsanläggningar och andra säkerhetssystem är Elektroteams bidrag till en tryggare värld. Som anläggarfirma har vi behörighet inom brandlarm.
I Jönköping är vi en av få aktörer som uppfyller försäkringsbolagens krav på att projektera och utföra den sortens installationer.

Tänk efter före.
Vårt jobb är förebyggande. Det handlar om att helt förhindra eller begränsa skador uppkomna genom brand. Det viktiga är att upptäcka faran i tid så att alla hinner utrymma lokalen och andra åtgärder snabbt kan vidtas.

Certifierad larmfirma enligt högsta skyddsklass
Elektroteam är kvalitetscertifierat enligt ISO-9001 och innehar certifikat för anläggarfirma. Genom arbetsrutiner och processer som efterlever dessa certifieringar, tillsammans med löpande kompetensutveckling och ett nära samarbete med marknadens ledande systemleverantörer, kan vi leverera en förstklassig service.

SBSC 
Brandskyddsföreningen 

Fördelen med att välja certifierade produkter och system
Vad du får genom att välja certifierade produkter och låta en certifierad anläggarfirma sköta installationen är ett integrerat system – inklusive brandlarm, utrymningslarm, släckanläggning och dokumentation – som:

  • uppfyller kraven enligt aktuella regelverk
  • regelbundet kontrolleras, sköts och underhålls så att det upprätthåller en god funktion
  • och har ett aktuellt besiktningsintyg där leveransbesiktning och årlig revisionsbesiktning utförs av oberoende part.

Har du frågor kring en upphandling? Hör med oss.
Känner du dig tveksam inför en upphandling av brand- och säkerhetslösningar? Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning. Vi kan förklara hur normer och standarder inom brand- och säkerhetsområdet fungerar, vad som krävs för att uppfylla försäkringsvillkor och bistå med förslag på utförandespecifikationer. Vi kan också bidra med konkreta förslag på hur krav på certifiering kan formuleras i ett förfrågningsunderlag. Allt för att du ska känna dig trygg med att brandskydd, detekteringssystem och utrymningslarm fungerar i skarpt läge.

Service & underhåll
För att säkerställa anläggningens funktion över tid är det viktigt med regelbundet underhåll. Därför erbjuder Elektroteam serviceavtal som svarar mot era behov och hjälper er följa regelverken. Nivåerna kan variera, men vår ambition är alltid att ge den service som verksamheten kräver. Dels genom att säkerställa den ursprungliga funktionen, men också att genom att identifiera förändringar i verksamheten som kan påverka anläggningen.

Länkar
Svensk brand & säkerhetscertifiering