Tjänster

Heltäckande kompetens inom passerkontroll

Nycklar på vift äventyrar säkerheten för många företag idag. Låsbyten är en dyr och kortsiktig lösning. Ett beprövat passersystem både höjer säkerhetsnivån och ökar flexibiliteten. Så ersätt nyckelknippan med kodbrickor eller kort som enkelt kan spärras. Elektroteam ser till att det fungerar bakom kulisserna.

Öka flexibiliteten och höj säkerheten med passerkontroll

Elektroteam har kompetens att projektera och installera passersystem.

Lösningar

Våra lösningar för passersystem omfattar allt från online- och offlineläsare, porttelefoner och centralenheter till användarvänlig programvara med integrationsmöjligheter till andra system i fastigheten.

Passagekontroll
Passersystem bygger på taggar eller kort som lätt kan spärras om de tappas bort. Dessa kan programmeras unikt för varje medarbetare så att de bara fungerar på valda dörrar eller vid särskilda tidpunkter. De lösningar Elektroteam förordar är skalbara och kan integreras med andra säkerhetssystem.

Passerkontroll offline
I ett offline-system är det korten eller taggarna som signalerar behörighet till läsarna. Precis som i onlinesystemen loggas alla in- och utpasseringar. Fördelen med offline-läsare är att de inte kräver någon kabeldragning och därför är väldigt lätta att installera.

Passertagg-teknik
Idag finns det flera olika tekniker för beröringsfria brickor eller taggar, vissa enklare andra svårare att kopiera. För en högre säkerhet rekommenderar vi nyare taggar som är svårare att kopiera.

Porttelefoni
Med porttelefon kan entrédörren vara låst samtidigt som det är smidigt att släppa in besökare utan att fysiskt behöva befinna sig vid dörren. Samma läsare kan användas av personal för inpassering med hjälp av tag eller kort.

 

Har du frågor kring en upphandling? Hör med oss.
Känner du dig tveksam inför en upphandling av passersystem i kombination andra skyddsåtgärder? Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning. Vi kan förklara vad som krävs för att uppfylla försäkringsvillkor, hur normer och standarder inom inbrottsskydd fungerar och bistå med checklistor för olika skyddsklasser. Allt för att du ska smidigt ska kunna integrera passerkontroll, inbrottslarm och andra säkerhetssystem.

Länkar
Assa ARX (beskriver produkter)
RCO (beskriver situationer, fördelar)
Axema
Svensk brand & säkerhetscertifiering
Honeywell