Fiber & nätverk

Fiberoptik

Fastighetsägare, företag och offentliga förvaltningar anlitar oss för fiberblåsning, fibersvetsning och driftssättning av fibernät.

Höghastighetsinternet och stabilt WiFi

Finns det något mer irriterande än att behöva starta om utrustning som hänger sig?

Höghastighetsinternet och stabilt WiFi råder bot på den saken. Vi har många års erfarenhet av sådana installationer och ett grundmurat förtroende från fastighetsbolag, privata företag och offentlig förvaltning.