Tjänster

Elkraft och automation

Det kvittar om ni producerar energi, tillverkar maskiner, driver datahallar, bygger hus eller förpackar och lagerhåller varor. Vid all slags industriproduktion kan Elektroteam bidra med sin kompetens. Särskilt när det finns höga krav driftsäkerhet och kostnadseffektivitet.

Elektroteam har behörighet inom högspänning och lågspänning. Vi tar totalansvar för alla slags industriprojekt som inbegriper kraft, automation, mekanik och/eller processutrustning.

Säg vad tekniken ska göra, så konstruerar vi en lösning

Styrkeförhållandet mellan mekanik och elteknik är sällan given på förhand. En fördel är att vi behärskar båda områdena. Det räcker att du uttrycker önskemål om en funktion – vad som ska hända när man trycker på knappen – så löser vi problematiken.

Lösningar / Tjänster

Elkraft & Ställverk
Våra ställverk hittar du framför allt i branscher som har behov av driftsäker kraft, oavsett spänningsnivå. Tillverkande industri, energiverk och datahallar är typiska applikationsområden. Genom att vara leverantörsoberoende kan vi ta oss an de flesta förekommande fabrikat av ställverk.

Lågspänning och högspänning: Förutom fasta ställverk har vi stor erfarenhet av brytare, reläskydd och transformatorer. Vi åtar oss nyinstallationer och service, men också förebyggande åtgärder som reläprovning, faskompensering och termografi. Det senare innebär att vi besiktigar kritisk utrustning med värmekamera för att under planerade avbrott åtgärda brister innan de förorsakar driftstopp. Reservkraft och avbrottsfri kraft (UPS) ingår också i vår repertoar.

Du kan alltid konsultera oss när det gäller:

  • Utredningar och beräkningar
  • Anläggningskonstruktion
  • Detaljprojektering
  • Idrifttagning
  • Service och revisioner

Elinstallation
Elektroteam utför alla typer av elinstallationer – för kraft, belysning, automation, KNX och laddstolpar. Full utväxling på vår kompetens får du vid nybyggnation, då vi kan bistå dels i projekteringsfas med ritningar och produktionshandlingar, eller efter anbud med installation, idrifttagande och service.

Industriell automation
Det är inte alla leverantörer som har behörighet och resurser att hantera komplexa automationslösningar. Elektroteam är en av få som kan ta ett totalansvar för allt från projektering och dimensionering till driftsättning i små och stora industriprojekt.

Vill du utöka eller få ut mer kraft av din anläggning gör du klokt i att rådgöra med oss tidigt i processen – desto större möjligheter att öka produktiviteten, begränsa antalet driftsstopp och förlänga livslängden på din installation. I förlängningen betyder det sänkta kostnader, bättre avkastning på din investering och stärkt konkurrenskraft.

När det gäller automationsutrustning och processer hjälper vi till att

  • förbättra tillförlitlighet och säkerhet
  • minska risker och antalet avbrott
  • öka produktiviteten
  • felsöka och uppdatera befintlig utrustning
  • öka livslängden på dina installationer

Styr- och reglerteknik
Frekvensstyrda motorer. Närvarostyrd belysning. Effektiva portar för att minska energiförluster. Det är typiska exempel på styr- och reglerteknik/energieffektivisering, som vi gärna hjälper dig med.

Service och underhåll
Våra skickliga servicemontörer står i beredskap att på kort varsel rycka ut för att hjälpa till med kärvande portar och pumpar eller vid störningar i produktion. För kunder med serviceavtal utför de också periodiska inspektioner och förebyggande underhåll, vilket minskar risken för oplanerade stopp och ökar utrustningens livslängd.