Tjänster

Anläggarfirma med högsta behörighet inom inbrottslarm

Inbrott, skadegörelse och rån kostar pengar, tid och engagemang – helt i onödan. Avskräck tjuvarna och skydda företagets tillgångar med ett godkänt inbrottslarm. Säkra arbetsmiljön och skydda medarbetarna med bevakningskameror, som producerar bevismaterial så att skyldiga kan ställas till svars.

Elektroteam vet exakt vad du kan och får göra. Som anläggarfirma är vi behöriga att projektera och installera allt från inbrottsskydd och passersystem till övervakningskameror.

Ett godkänt larmsystem avskräcker inbrottsförsök, gör att yttre intrång snabbt upptäcks och begränsar skadans omfattning om tjuven ändå lyckas ta sig in.

Skydda dig mot inbrott med rätt inbrottsskydd

Inbrottslarm och skalskydd, vid behov integrerat med passersystem och kamerabevakning, är Elektroteams bidrag till en tryggare värld. I Jönköping är vi en av få aktörer som uppfyller försäkringsbolagens krav på att projektera och utföra den sortens säkerhetsinstallationer.

Läs mer om larm- och skyddsklasser här

Certifierad larmfirma enligt högsta skyddsklass
Elektroteam är kvalitetscertifierat enligt ISO-9001 och innehar certifikat för anläggarfirma enligt högsta larmklass för inbrottslarm (larmklass 1-3) och brandlarm. Genom arbetsrutiner och processer som efterlever dessa certifieringar, tillsammans med löpande kompetensutveckling och ett nära samarbete med marknadens ledande systemleverantörer kan Elektroteam leverera en förstklassig service.


Certifierad anläggarfirma enligt SSF 1015

SBSC

Integrera med andra säkerhetssystem
Att kombinera inbrottslarm med övervakning och andra strategiska åtgärder är ett effektivt sätt att höja säkerhetsnivån för din fastighet eller verksamhet. Som säkerhetspartner arbetar vi med marknadsledande, öppna teknikplattformar för att inte låsa in dig i ett leverantörsberoende. Vi förordar trådbundna larmsystem, centralanslutna eller lokala, som lätt går att integrera med passersystem, bevakningskameror och andra säkerhetsåtgärder. 

Lösningar

Inbrottslarm
Inbrott leder ofta till verksamhetsstörningar och produktionsbortfall. Ibland drabbas tredje part, vilket kan påverka kundrelationer och varumärke. Dessutom skapar det otrygghet hos personalen. Därför ställs det i vissa verksamheter krav på skalskydd och larm. Där kan Elektroteam med sin långa erfarenhet bidra till att ta fram rätt lösning. 
Larminstallationen har till syfte att avskräcka från yttre intrång, snabbt upptäcka pågående inbrottsförsök och begränsa skadans omfattning om en tjuv ändå skulle ta sig in. Vårt erbjudande innefattar allt från skalskydd till och larm till passer- och kamerasystem.

Service och underhåll
För att säkerställa en anläggnings funktion och livslängd är det viktigt med ett regelbundet underhåll. Därför erbjuder Elektroteam serviceavtal med olika innehåll för att svara mot era behov och hjälpa er som kund att följa regelverken. Målet är alltid att ni skall ha den service som verksamheten kräver. Det innebär dels att säkerställa funktionen, men också att identifiera förändringar i verksamheten och dess omgivning som ha påverkan på anläggningen.

Länkar:
Stöldskyddsföreningen
Brandskyddsföreningen
Svensk brand & säkerhetscertifiering
Brottsförebyggande rådet
Honeywell
RCOleverantör; beskriver situationer, fördelar
Assa ARXleverantör; beskriver produkter
Axema: leverantör