Tjänster

Kamerabevakning (CCTV)

Krossade skyltfönster. Saknade lastpallar. Stulna datorer. Känns det igen? Då är det dags att göra slag i saken, se vilken skillnad bevakningskameror gör och få ett effektivt verktyg för att stoppa buset.

Elektroteam vet exakt vad du kan och får göra när det gäller kameraövervakning. Som anläggarfirma är vi behöriga att projektera och integrera allt från övervakningskameror och inbrottsskydd till brandlarm och andra säkerhetssystem.

Hur enkel eller komplex installation det än handlar om, håller vi i trådarna och ser till att allt fungerar ’bakom kulisserna’. I Jönköping är vi en av få aktörer som har den kompetensen.

Certifierad larmfirma enligt högsta skyddsklass
Elektroteam är kvalitetscertifierat enligt ISO-9001 och innehar certifikat för anläggarfirma enligt högsta larmklass för kamerabevakning (CCTV) och inbrottslarm (larmklass 1-3) samt brandlarm (larmklass 4). Genom arbetsrutiner och processer som efterlever dessa certifieringar, tillsammans med löpande kompetensutveckling och ett nära samarbete med marknadens ledande systemleverantörer kan Elektroteam leverera en förstklassig service.


Certifierad anläggarfirma enligt SSF 1061 med certifierade ingenjörer

Lösningar

Säkra arbetsmiljön med kamerabevakning
Kameraövervakning är rätt väg att gå om du vill säkra arbetsmiljön, trygga personalens arbetssituation och avskräcka från rån och överfall. Kamerorna bidrar till att skapa en trygghetskänsla hos medarbetarna. Om något skulle inträffa går det i efterhand att kontrollera vad som verkligen hände, när det hände, hur det gick till och vem som gjorde det.

Förebygg, förhindra och avslöja brott genom att övervaka
Övervakningskameror säkrar bevis som hjälper polisen att utreda inbrott, skadegörelse och annan brottslighet som riskerar att drabba din verksamhet. Kamerorna gör det lättare att ha kontroll över stöldbegärliga produkter. Idag krävs sällan tillstånd, oavsett om du bevakar i realtid eller spelar in material. Däremot kräver Datainspektionen att du gör en intresseavvägning mellan syfte och hot mot personlig integritet. Likaså måste du tydligt skylta upp det bevakade området. Som säkerhetspartner kan vi regelverket på våra fem fingrar, så konsultera oss gärna om du har frågor.

Bevaka lager, lastkaj och produktionslinje för att upptäcka driftstörningar

Kameror och videoanalys i kombination med kameralarm är effektiva verktyg för att minska produktionsbortfall. Riktad mot automationslinjen kan kamerorna programmeras för att larma vid avvikelser. Du kan bevaka in- och utleveranser och via streckkoder dokumentera var en lastpall senast sågs. Allt i syfte att detektera och minimera driftstörningar.